Trichotillomani är en ovanlig form av håravfall

Trichotillomani är en störning i vilken man medvetet eller omedvetet av olika orsaker plockar bort hår från huvudet, ögonbrynen, fransarna, könet eller andra ställen på kroppen. Den är inte speciellt känd och kan därför få folk som lider av den att känna sig väldigt ensamma och olyckliga för att de inte kan sluta med beteendet och leder alltid till ett jobbigt håravfall. Ett av de största problemen för klienter som lider av trichtotillomani är alltså ofta det undvikande beteendet som är resultatet av den skam dessa patienter känner eller den sociala fobin som dessa personer utvecklar. Fler personer än vi tror lider av någon form av håravfall som kan kopplas till denna sjukdom – för det är en psykologisk sjukdom och inte bara någon form av villkorlig handling man kan sluta med när helst personen vill.